Skadefotografen – fotograf til ar og skader

Har du været involveret i en skade, har dit forsikrinsselskab bedt dig kontakte en professionel fotograf til at tage fotos af dine sår eller ar m.v.. Så har vi med mere end 8 års erfaring med korrekt brug af lys lavet denne slags skadessager for forsikringsselskaber mange steder i Danmark.

For at få godkendt denne slags forssikringsskader, kræver forsikringselskaber professionelle billeder af dine ar, sår etc så det korrekte bevismateriale kan fremvises i sagen.

Kontakt os og hør mere om fotografering af dine ar eller sår enten hjemme hos dig eller hos os.

Læs mere om fotografering her.

forsikringsskader og ar ar og forsikring